Философията – науката за началата

Сподели с приятели

Този епизод на литкаста е посветен на една от най-важните науки за човечество, философията – науката за началата. Гости са Ниа Германова и Ангел Димитров, с които се завърза интересен разговор за философията днес и възгледите на младите по някои фундаментално важни теми. И двамата ни гости са завършили гимназия, като Ниа е учила в СМГ, а Ангел в НГДЕК. И двамата имат постижения във философията и са участвали в олимпиади на национално ниво. Ангел два пъти е взимал участие и в Международната олимпиада.

Ще засегнем и проблемите на съвременната цивилизация и пътя на развитие, по който сме поели. Дали обществото е в своя залез или това е просто период, който трябва да бъде преодолян?

Размишления по този и много други въпроси ще откриете в четвъртия епизод на BAKC Litcast.

Как мислите, че философията може да влезе в ежедневието ни?

Ниа: Философията в своята практика е именно разсъждение върху емпиричния и вътрешния свят на човека и как би могла тя да бъде приложима в ежедневието. Тя е едно безкрайно питане за нещата, за техните истински същности и когато я откриеш и приемеш, ти се отнасяш спрямо тези неща чрез нея. Това постоянно преразглеждане резултира в промяната ти, в начина, по който ще действаш, ще съществуваш, ще пребиваваш в света. Всичко това е резултат от истината, която си решил да възприемеш.

Ангел: Според мен мнението, което споделят хората днес, дори назовавайки някого „дървен философ”, е това, че философията е много абстрактна, съвсем отвлечена от реалността дисциплина, че няма абсолютно никакво реално приложение, тоест философията е имагинарна, литература със сложен език. Онова, което е част само от човешката душа и не върви към стомаха се възприема като нещо напълно ненужно.

Обаче за мен гениалното при Платон например е, че може да те накара да почувстваш философията близка, реална, непосредствена. Той съумява да покаже истинското, разумното в човека, да покаже духа на човека. Точно това трябва да прави и философията, да отвори света, така че човекът да се почувства у дома си в това битие.

От Беркант Исаев